Продължете към съдържанието

видео

Брошури

Брошура: дигитална версия

Брошура: печатна версия

Бюлетини

Полезни материали

Кратко ръководство за преподаване на деца с AD(H)D

Компетентностен модел TAC

Инфографика 1: Обучителният модул TAC

Инфографика 2: TAC Раздел 1

Инфографика 3: TAC Раздел 2

Инфографика 4: TAC Раздел 3

Инфографика 5: TAC Раздел 4