Продължете към съдържанието

Университетът в Кьолн (УК) е един от най-старите и най-големите в Европа и е признат с високите си стандарти за следдипломно образование и международната си репутация за академични постижения.

В момента повече от 48 000 студенти са записани в УК в 335 програми. Шестте факултета приемат около 650 професори и доценти, както и повече от 5000 научни сътрудници. УК е отдаден на напредъка на човешкото познание чрез фундаментални изследвания, но с поглед към тяхното приложение в реална среда.

Членове на екипа на изследователската група са докторанти и научни сътрудници в Катедрата по Специално образование и рехабилитация, ръководена от проф. д-р Шарлоте Ханиш. Проф. д-р Шарлоте Ханиш и нейният екип са лицензирани клинични детски психолози с клиничен и изследователски опит със СДВХ в детска и юношеска възраст. Те са разработили и оценили няколко програми за обучение и повишаване знанията на учителите и училищния персонал относно развитието и психичното здраве на децата.

Има тясно сътрудничество с работната група на проф. д-р Манфред Дьопфнер от Университетската болница в Кьолн.

Website: uni-koeln.de, https://www.hf.uni-koeln.de/621

   

Тракийски университет – гр. Стара Загора, България е държавна институция, основана е през 1995 г.  Университетът предлага обучение в различни степени: професионален бакалавър, бакалавър, магистратура и докторантура, както и програми за обучения и след-дипломни квалификации като част от системата за учене през целия живот.  Преподавателският колектив включва 230 професори и доценти, и 420 преподаватели. Университетът има повече от 6000 студенти, включително 622 чуждестранни студенти от повече от 16 страни.

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) е част от Тракийски университет. ДИПКУ е мост между действащите педагози и възможностите за продължаваща квалификация и кариерно развитие. ДИПКУ предоставя краткосрочни и дългосрочни обучения и квалификации за учители и администрация в образователната система и научното развитие; организира ежегодна конференция – Педагогически форум – превърнала се в платформа за специалисти от образователната сфера, законодателството и управлението на образованието на местно, национално и европейско ниво.  Департаментът публикува електронно списание със статии и ревюта на теми като педагогика и психология.  Статиите се публикуват на български, руски или английски език, а електронното списание е част от  ERIH+ и Националната база данни на NACID.

Website: http://uni-sz.bg/engl/, https://www.dipku-sz.net/

 

КАТРО България е част от водещата австрийска консултантска група – CATRO Personalberatung и dieBerater®, която предоставя съвременни услуги във всички области, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси. От 2010 г. CATRO подкрепя своите клиенти в България с услуги в сферата на подбора, обученията и организационното развитие. По-конкретно КАТРО България предоставя обучения по меки умения, психологическо и кариерно консултиране, и предлага иновативни решения във всички сфери на управлението на хора: привличане на таланти и работодателска марка, обучения и развитие, програми за лидерство, ангажиране на служителите и програми за благополучие.

Решаваща част от мисията на КАТРО България е да разработва и реализира корпоративни социално отговорни проекти, чрез които цели изграждането на мост между различни социално уязвими групи и корпоративния сектор, отваряйки пространство за идентифициране на възможности за устойчиви партньорства. В ролята си на надежден партньор, координатор, оценител и обучител, от създаването си през 2010 г. насам, екипът на КАТРО България успешно реализира повече от 30 европейски проекта в различни сфери.

 

Уебсайт: catrobg.com

Дъблин сити юнивърсити (ДСЮ) е създаден през 1981 и има повече от  16,000 студенти, включително  2600 студенти, които участват в след-дипломни обучителни програми,  800 от които са студенти, работещи по проучвания. След сливането си с водещи образователни институции през 2016 г. (Колежа Св. Патрик, Дръмкондра; Образователния институт Матер Дей; Колежа на ирландската църка) в университета нараства броят на преподавателите – от 400 на 650.  Днес университетът е разположен върху 60 хектара, на север от центъра на Дъблин.  ДСЮ отбелязва нарастване на броя на студентите си с повече от 50% през последните пет години и е най-иновативният и най-бързо разрастващ се университет в Ирландия. През 2016 г. се предлагат повече от 200 програми  в пет факултета  – Хуманитарни и социални науки, Наука и здраве, Инженерни и компютърни науки, Бизнес и Педагогика.

Отличните постижения в образователните и изследователски дейности на ДСЮ поставят университета в челните 1,5% на университетите в света. Той се класира сред най-добрите млади университети в световен мащаб, като се появява в QS Топ 70 за 2020 г. под 50 години и 2019 Times Higher (THE) Топ 100 под 50. ДСЮ два пъти е обявен от Sunday Times за „Университет на годината“ (2004 г. и 2010 г.).

Website: dcu.ie

Основано през 1990 г., SPEL означава „Общество за насърчаване на училищните заведения“. Организацията е основана от група опитни учители с намерението да създадат училища, които не само да обучават учениците, но и да им помагат в социален и психологически аспект, като адаптират методологията си към социалната реалност на по-непривилегировани общности. Това е от значение, тъй като в тези общности се забелязва най-висок процент на въздържание или отпадане от училище.

По този начин SPEL създава нови училища или се асоциира с вече съществуващи такива, разположени в общности с по-висок риск от социално-икономическо изключване. Това са примери за промишлени региони, населени от общности, които остават без работа след преместването на заводите в други страни, и рибарски общности, които губят работните си места поради слабата конкурентоспособност на риболовните си практики след присъединяването на Португалия към Европейската икономическа общност през 1985 г.

Website: spel.com.pt

SPEL – Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino

Основната експертиза на „die Berater“ Unternehmensberatungs GmbH е образованието и обучението на възрастни. die Berater® работи в около 45 клона в Австрия и предлага цялостно консултиране и обучение. Компанията обучава, служители и мениджъри, и специализира по-конкретно в семинари за меки умения, езикови и ИТ семинари. Портфолиото й е насочено към частни лица, компании от всякакъв мащаб и бранш, както и към публичния сектор, напр. Австрийската служба по заетостта (AMS), министерства, Европейската комисия и други заинтересовани страни от образователната система.

Отделът за медийна компетентност на die Berater разработва образователни структури, предоставя специално разработени решения за електронно и мобилно обучение и създава съвременно електронно учебно съдържание.

Със своя отдел bridges to europe die Berater® участва в повече от 160 проекта, финансирани от ЕС, в различни роли – като координатор, партньор и оценител. Благодарение на тези проекти компанията е развила устойчива партньорска мрежа от повече от 800 организации от 45 държави в Европа.

Website: dieberater.com, bridgestoeurope.com

HOME