Продължете към съдържанието

ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ ПО TAC: УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ДО 31.12.2022

Вие сте учител (начално или средно образование), възпитател или помощник в детска градина? Или пък сте студент по педагогика в процес на обучение?

Ако е така, много е вероятно да ви се налага да работите с деца, тийнейджъри или млади хора, които проявяват поведенчески модели и симптоми, присъщи на Синдрома на дефицит на вниманието с/без хиперактивност (СДВХ) или AD(H)D, тъй като те често се проявяват главно в училище.

С няколкостотин отговора към момента настоящото ни проучване сред действащите и бъдещите учители вече е много успешно! За да съберем още повече информация за знанията и опита на учителите относно AD(H)D-симптоматичните модели на поведение в училище, решихме да удължим периода на проучването до края на годината.

 

Резултатите от него ще ни помогнат да разработим научнообоснован и специализиран модул за обучение на учители за това как да се справят с деца, засегнати от AD(H)D. Моля, помогнете ни и отделете малко време (около 15 мин), за да попълните нашия въпросник:  

https://dcueducation.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3EHqKPGO6DFtKFU 

 

И не се колебайте да го споделите със свои познати, колеги и приятели! 

Благодарим Ви!