Продължете към съдържанието

Онлайн обучение на TAC

Онлайн обучението на TAC насърчава приобщаващото мислене и дава на учителите стратегии за подкрепа на учениците със СДВХ в приобщаваща училищна среда. То не се занимава изрично с диагностични и терапевтични приложения, а предлага практически съображения за оформяне на ежедневието и средата в училище. Онлайн обучението се състои от четири раздела, с които можете да се запознаете според нуждите си:

Всеки раздел съдържа информация, интерактивни елементи и/или работни материали за изтегляне. Всички стратегии, предложени в този курс, се основават на актуални изследвания и са базирани на доказателства. Някои от примерите или стратегиите могат да се отнасят за началното училище, други – за средното училище, но всички могат да бъдат адаптирани за другото.

Обучението по TAC може да бъде завършено с финален тест, при чието успешно преминаване да ви бъде издаден сертификат, удостоверяващ, че сте преминали допълнително обучение по темата за справяне със СДВХ в класната стая.

Съдържанието е предназначено за образователни цели и е лицензирано под лиценза Creative Commons Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0 International @ консорциум TAC